Drevené nosné konštrukcie sa delia na 3 základné časti:

1. Zvislé nosné konštrukcie (steny)

2. Vodorovné nosné konštrukcie (nosníky , preklady, stropný nosný systém Posijoist)

3. Konštrukcie zastrešenia stavieb (klasický krov, drevené priehradové väzníky, špeciálne zastrešenia objektov s veľkým rozponom, lepené nosníky)

Každá oblasť sa samozrejme delí na niekoľko ďalších kategórií, ale účelom tejto stránky nie je urobiť z jej  obsahu vysokoškolské skriptá...Namieto toho , sa Vám v stručnosti pokúsim vysvetliť výhody a nevýhody tej či onej technológie.Siahodlhé diskusie na túto problematiku budú prebiehať stále , či už v laickej alebo odbornej verejnosti..

Firma Wittner Haus spol.s.r.o. sa špecializuje na návrh a výrobou všetkých 3.základných typov drevených nosných konštrukcií. Ich kombináciou a správnym použitím sa dajú realizovať akékoľvek,  aj veľmi náročné objekty.