----------------Dobrý deň , vítam Vás v úplne novej sekcii stránky Wittner Haus-Záhrady a exterér --------------

Sekciu spravuje Ing.Katarína Miklová / firma Hedera/

Zaoberáme sa  :

 

 • projektovaním a realizáciou sadovníckych úprav rodinných domov a verejných priestranstiev

 • zakladaním trávnych plôch výsevom aj mačinovaním, čiže trávnikovými kobercami.Vďaka tomu môžete mať svoj vlastný zelený trávnik už za pár dní.

 •  návrhom, dodávkou a montážou automatických zavlažovacích systémov

 •  záhradných okrasných aj kúpacích jazierok,

 • súvisiacich technických komponentov

a okrem  projekčných a realizačných prác

 • poskytujeme aj komplexnú údržbu realizovaného diela. Samozrejmosťou je bezplatné odborné poradenstvo  v priebehu celého roka.

 


1. krok

 • obhliadka a zistenie skutočného stavu, v akom sa pozemok nachádza.

 • oboznámenie sa s požiadavkami majiteľa

 • zameranie, nafotenie pozemku

 • zakreslenie hlavných rozvodov v zemi, existujúcich drevín,stavieb,všetkých prvkov ovplyvňujúcich projekt a samotnú výsadbu.

2. krok

 • oboznámenie majiteľa s vypracovanou štúdiou návrhu (zahŕňa pôdorys návrhu, 3D, predbežnú kalkuláciu nákladov)

 • odsúhlasenie návrhu a jednotlivých častí záhrady- chodník, terasa, trávnik, jazierko, bazén,vresovisko, skalka, mobilná zeleň,detské ihrisko,úžitková časť...

3. krok

 • po odsúhlasení štúdie sa zákazník rozhodne, či si realizáciu urobí sám(dopracovávajú sa potrebné dokumenty-osadenie rastlín, vytýčenie rastlín, vytýčenie plôch záhonov, trávnika či jazierka...)alebo túto činnosť prenechá nám.

4. krok

 • pokiaľ sa klient rozhodne pre realizáciu na kľúč, po vzájomnej dohode a zosúladení termínov príde k realizácii projektu.

5. krok

investor môže využiť naše služby a prenechať starostlivosť o svoju záhradu počas celého roka na nás, alebo sa bude venovať údržbe záhrady sám.

 

 

Záhrada je priestor v rámci bývania v rodinnom dome, ktorá sa realizuje ako posledná časť kompletného bývania. Rovnako ako aj dom si vyžaduje zvládnutie prípravnej, projekčnej a realizačnej etapy. Jej vzhľad a charakter často dotvára finálnu podobu bývania. V konečnom dôsledku záhrada predstavuje "externú obývaciu izbu“, nakoľko v nej trávime prevažnú časť svojho letného času stráveného doma v kruhu svojej rodiny. A práve preto je potrebné premyslieť detaily i spôsob užívania záhrady tak, aby splnila všetky očakávané estetické, praktické a funkčné vlastnosti... Viac tu: http://hederaa.webnode.sk/