Máte otázku? Informujte sa v našej poradni.

 

Difúzne otvorená, či difúzne uzatvorená stavba?

Prienik vzdušnej vlhkosti (vodnej pary) do konštrukcie stavby môže mať pre dom vážne následky. Každý investor a staviteľ sa mu teda snaží vyhnúť. Existujú dve riešenia. Každé pracuje s iným fyzikálnym princípom. Buď maximálne zamedzíme vstupu vlhkosti do plášťa montovaného domu, alebo zabránime, aby prechádzajúca vodná para v konštrukcii plášťa kondenzovala.

Difúzne uzatvorená skladba
Jedná sa o desiatky rokov preverované riešenie obvodovej stavebnej konštrukcie. Nosná konštrukcia aj tepelno-izolačné vrstvy sú chránené parotesnou fóliou pred vstupom vlhkosti do ich vnútra. Pokiaľ by totiž vodná para z interiéru vnikla do konštrukcie až do miest tzv. rosného bodu (kde je chladno natoľko, že sa tu para zráža), skondenzovala by. Predovšetkým pre drevostavby by takáto situácia znamenala vážne dôsledky. Vďaka difúznej clone, teda parotesnej fólií (či parozábrane), umiestnenej väčšinou hneď za vnútornou pohľadovou vrstvou (napr. sadrokartónovou), však zostávajú všetky vrstvy konštrukcie, vrátane chladných, suché.

Difúzne otvorená stavba
Marketingoví experti využili posledných trendov v stavebníctve, kedy je významne apelované na zdravú vnútornú klímu drevostavieb a spájajú novinku v podobe difúzne otvorených fasád s mottom znejúcim „zdravý dom musí dýchať“. Avšak jedná sa o chybné zdelenie, o prieniku vzduchu obvodovými konštrukciami nemôže byť reč. Neporušená stena je vzduchotesná, jedná sa tu „len“ o prestup vodných pár. Množstvo vlhkosti prestupujúce z interiéru do fasády je regulované tzv. parobrzdou (ktorá dovoľuje vodným parám odchádzať von riadenie). Je však tiež potrebné zoraďovať jednotlivé vrstvy obvodového plášťa smerom do exteriéru, tak, aby ich hodnoty difúzneho odporu postupne (v smere von) klesali a aby tak pary nikde v konštrukcii nestagnovali. Skladba difúzne otvorenej konštrukcie musí byť teda dôkladne premyslená. Nedá sa napríklad múr „upchať“ z vonkajšej strany. Tým by bol narušený nielen systém ako taký, ale predovšetkým by dochádzalo k nežiaducej kondenzácií pár v konštrukcií.
V každom prípadne, pokiaľ ide o difúzne otvorené konštrukcie, jedná sa o systém menej odskúšaný s ktorým mnohé firmy nemajú dostatok skúseností a veľakrát experimentujú.

V južnejšie položených krajinách, kde sa teploty v interiéri a exteriéri výrazne nelíšia, sú ľudia zbavení tejto voľby. Tok vodnej pary obvodovými konštrukciami je tam minimálny, teplota rosného bodu je hlboko pod teplotou vzduchu vonku aj v interiéri. V našich krajinách, kde môže teplotný rozdiel medzi prostredím vo vnútri a vonku činiť aj 40° C, sú však opatrenia potrebné. Nech už sa zákazník rozhodne pre akékoľvek konštrukčné riešenie z vyššie popísaných, rozhodnutie nebude nikdy mylné. Podstatné je iba „dotiahnuť všetko do konca“. Máme tým na mysli voľbu skúsenej firmy, ktorá zabezpečí dlhú životnosť drevostavby. A hlavne nezabudnite vetrať. Ani tá najviac otvorená difúzna skladba rozhodne nezabezpečuje potrebnú obmenu starého vzduchu za nový. Iba reguluje vlhkosť vo vnútri konštrukcie

Čo je drevodom?

Drevo – stavebný materiál pre ďalšie generácie

Drevodom

Čo očakávate od svojho rodinného montovaného domu? Každý z Vás má vlastné požiadavky – estetické, zamerané na komfort a zdravie. Stavebné náklady nesmú presiahnuť stanovený rozpočet, náklady na energie a bývanie by mali byť čo možno najnižšie. A to všetko s minimálnou záťažou na životné prostredie.

Vďaka našim moderným dreveným konštrukciám môžu byť všetky Vaše želania splnené. Tvorivo naplánované a odborne vykonané, preukázalo drevo v šetrení a úspore energií tie najlepšie vlastnosti. Pri veľmi nízkom tepelnom dopyte vyžarujú drevodomy teplo a pohodu. Súčasne funguje ako obnoviteľný zdroj a extrahuje z ovzdušia CO2, čim šetrí naše životné prostredie.

 

 

 

Drevo- najlepší stavebný materiál na svete.

DrevostavbaVedecké štúdie preukázali, že čo sa týka dĺžky životnosti nezaostávajú profesionálne postavené drevené stavby v ničom za kamennými stavbami. Všetky architektonické štýly sú realizovateľné, prefabrikácia komponentov šetrí čas, náklady na stavbu a zabezpečuje najvyššiu kvalitu.

 

 

 

 

 

Spol. Wittner-Haus Vám postaví drevodom bez nervov a stresov

Drevostavba na klucDĺžka výstavby drevostavby na kľúč je 100 - 150 dní. Predpokladom je dobré plánovanie vopred. Výstavba takzvaným suchým procesom v hale šetrí čas a peniaze, pretože stavba je obývateľná rýchlejšie, ako keď sa objekt stavia vonku v mokrom procese. Odbúraná je totiž fáza vysušenia stavby. Tým ušetríte nervy a peňaženku. Okrem toho sa montovaný dom postaví vo veľmi krátkom čase a pri montáži spôsobuje oveľa menej hluku, prachu, odpadu a nákladných vozidiel ako bežné murované a betónové stavby.

 

 

 

Relax - Rýchle kolísanie teploty je veľmi nepríjemné!

Drevodom na klucDrevené steny nikdy nie sú nepríjemne chladné alebo horúce. To je dôvod, prečo drevo ponúka vynikajúcu ochranu pred chladným počasím v zime a teplom v lete. A to s fázovým posunom až 14 hodín. Drevo preto má pozitívny vplyv na vnútornú klímu a váš organizmus. Oprite sa pohodlne o stenu svojho drevodomu - v interiéri alebo vonku - a vychutnajte si dych prírody.

 

 

 

 

CO2 – urobte niečo pre svoju Zem

Dreveny domVýberom stavebného materiálu a samotnou výstavbou dokážeme spolu nastaviť priebeh spotreby energie v najbližších desaťročiach. Vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti a izolačným vlastnostiam je drevo obzvlášť vhodné na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. Každý strom extrahuje z atmosféry v priemere 6 kg CO2 za deň, čím významne prispieva k ochrane klímy. Každý kubický meter rezaného dreva vyťažil približne štvrtinu ton CO2 z atmosféry. Tým dokážeme ovplyvniť a stabilizovať ekologický cyklus už pred samotnou realizáciou drevodomu. V oblasti materiálov bude mať udržateľná budova na báze dreva oveľa lepšiu environmentálnu stopu ako budova z konvenčných stavebných materiálov hladných z hľadiska energetickej náročnosti. Moderné drevené bývanie získava čoraz väčší vplyv na celom svete.

 

 

Drevo – po vodopáde obsahuje najviac záporných iónov ! 

Ako prostredie ovplyvňuje počet záporných iónov vo vzduchu?

Záporné ióny (anióny), upokojujú nervy a regenerujú bunky. Čistia krv, zabraňujú upchávaniu krvných ciev, normalizujú krvný tlak, znižuje únavu, podporuje hladké dýchanie a zlepšuje funkciu srdca - to všetko ako prirodzená terapiu na posilnenie imunitného systému organizmu. Priťahujú stále viac pozornosti v dnešnom stresujúcom životnom štýle. V exteriéri sú pravidelne dopĺňané ionizovanými časticami vzduchu. V mestách a uzavretých, zle vetraných miestnostiach, je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia aniónov veľmi nízka. Narušenie elektrického poľa medzi povrchom Zeme a ionosférou ich likviduje.

K zníženiu koncentrácie ľahkých záporných iónov dochádza všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí bez dobrého vetrania. Všade kde sú v prevádzke počítače a televízory…Sú celkom zničené v dôsledku fajčenia v miestnosti a tiež úpravou vzduchu v klimatizácii. . Celé prostredie je plné pozitívnych iónov. Používate mikrovlnnú rúru? Vytvorí sa 4800 cc pozitívnych iónov, plynový sporák zvýši kladné ióny o 3000 cc / cm3, takže aj továrenský dym, emisie z vozidiel a počítače produkujú pozitívne ióny. Pozitívne ióny spôsobujú kyslosť tkaniva, čo spôsobuje reaktívnu oxidáciu kyslíka a vedie k starnutiu a ochoreniam  ako je arteroskleróza, alergické ochorenia, rakovina, fyzická slabosť, menopauzálne poruchy, reumatizmus, zápcha, gastro ochorenia atď. Pozitívne ióny spôsobujú akumuláciu kyseliny mliečnej, čo vedie k neuralgii a bolesti hlavy.

Tradičné stavebné materiály ako je kameň a  drevo, narušujú zmienené elektrické pole vďaka svojej slabej vodivosti len mierne. To znamená, že obsahujú vysoký podiel záporných, telu prospešných iónov.

Kovy, oceľ alebo betón vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, čím elektrické pole silne narušujú a podporujú koncentráciu pozitívnych, telu neprospešných iónov.

 Drevo, ako stavebný materiál podporuje koncentráciu záporných iónov a eliminuje vplyv kladných, ktoré produkujú spotrebiče v našich domácnostiach. V tomto procese je veľmi dôležitý systém vetrania, ktorý zabezpečujú rekuperačné jednotky Inventer. Ide o decentrálne jednotky, ktoré na rozdiel od centrálnych jednotiek a klimatizácie neprodukujú pozitívne ióny a tým vplývajú priaznivo na náš organizmus.

 Pozrite si tabuľku koncentrácie záporných iónov v našom prostredí:

Prostredie

Koncentrácia negatívnych iónov (cc)

Vplyv na zdravie

Továrne a fabriky

0-50

Indikuje vznik rôznych chorôb

 

Vonkajšie a vnútorné prostredie domov

60-150

Fyziologické poruchy

 

Zelené plochy v zastavaných územiach

200-500

Fyzické ochorenia

 

Parky

500-1000

Udržuje základné fyziologické potreby

 

Outdoorové areály

1000

Zlepšenie imunitného systému

 

LES /DREVO

2000-3000

Podporuje prirodzené hojenie a liečbu. Dokáže zastaviť rozvíjajúce sa ochorenie

 

Vodopády

5000

Nastavuje liečebný proces a komplexné zdravie človeka

 

Ako môže vyzerať dobrá udržateľnosť, energetická účinnosť a kvalita, dokazujú mnohé drevostavby, montované domy, komerčné budovy a verejné budovy, ktoré sa postavili za posledných 30 rokov po celej Európe. I mimo ostatného sveta, ( Amerika, Austrália podiel 70% z celkovej výstavby) sa tak drevo stalo i v Európe najvýznamnejším stavebným materiálom a súčasne materiálom zaisťujúcim čistú a komfortnú budúcnost.

 

Máte otázku? Informujte sa v našej poradni.